Cięcie i gięcie

Cięcie laserem i gięcie detali ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium zapewnia powtarzalność kształtów i wymiarów każdego detalu, a krawędzie nie wymagają dalszej obróbki.

Obróbka CNC

Usługa obróbki CNC jest wykonywana na wysokim poziomie, z uwagi na nowoczesny park maszynowy i wieloletnie doświadczenie operatorów CNC w różnych segmentach obróbczych.

Spawanie

Jesteśmy producentem spawanych konstrukcji stalowych zarówno małogabarytowych, jak i wielkogabarytowych. Wykonujemy zamówienia według indywidualnych wymagań klienta.

Śrutowanie i malowanie

Posiadamy możliwość śrutowania i malowania detali o dowolnych kształtach mieszczących się w obrębie wymiarów kabiny. Usługę malowania wykonujemy bezpośrednio po oczyszczeniu elementów.

O nas

Zakład Mechaniczny SKRAW-MECH Sp. z o.o. jest jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy PESA - www.pesa.pl znanego producenta pojazdów szynowych w Polsce.

Nasza firma specjalizuje się w obróbce skrawaniem, frezowaniu elementów wielkogabarytowych, w pracach ślusarskich i spawalniczych, cięciu laserem, gięciu i kształtowaniu blach oraz w produkcji konstrukcji stalowych.

Elementy, które produkujemy wchodzą w skład maszyn i linii produkcyjnych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu takich jak: kolejnictwo, ciężkie maszyny budowlane, przemysł maszynowy (w tym elementy linii produkcyjnych, części zamienne do silników), przemysł obróbki drewna (w tym meblowy), maszyny rolnicze, offshore, papierniczy, hutnictwo, górnictwo odkrywkowe.

Zaplecze technologiczne składa się z: nowoczesnego parku maszynowego, w tym m.in. 40 maszyn CNC, robota spawalniczego, malarni i suszarni oraz hali do prac ślusarsko – spawalniczych.


Grupa PESA konsekwentnie realizuje przyjętą Strategię 2026+. Wdrażamy nowe technologie, poprawiamy efektywność produkcji, pracujemy nad nowymi pojazdami, pozyskujemy zamówienia.

Kluczowe założenia Strategii 2026+ zamykają się w czterech obszarach:

  1. Ekspansja zagraniczna, przetargi krajowe, obecność PESA na nowych rynkach
  2. Portfolio produktów dopasowane do poszczególnych rynków
  3. Efektywność i innowacyjność produkcji, poprawa jakości
  4. „Zielona Pesa” - przyjazna środowisku firma produkująca niskoemisyjne pojazdy wykorzystujące baterie i ogniwa wodorowe odpowiadające zmieniającym się potrzebom klientów

Jednym z działań podejmowanych w ramach tej strategii są zmiany organizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej. Stąd między innymi obniżające koszty centra usług wspólnych i ujednolicenie zakładów w Bydgoszczy i Mińsku pod wspólnym logo PESA. Temu też służyć będzie połączenie spółki PESA Bydgoszcz SA ze spółką Skraw-Mech Sp. z o.o. Połączenie spółek wzmocni i pozwoli bardziej optymalnie wykorzystać zasoby produkcyjne poprawiając efektywność, wyniki finansowe oraz stabilność całej Grupy PESA.

Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. a Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o. zobacz

Informacja o przejęciu Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o. przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A zobacz