Kontakt

Zakład Mechaniczny SKRAW-MECH Spółka z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz POLAND

Tel.: +48 52 325 71 60
Fax: +48 52 325 71 64

NIP: 967-10-31-216
KRS: 0000063484

kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

DOSTAWY I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ: 
ul. Ludwikowo 11
85-082 Bydgoszcz POLAND

 

 

Zespół Handlowy

Tel.: +48 52 325 71 72

Fax: +48 52 325 71 64

E-mail: info@skraw-mech.com.pl

 

Dział Kadr

Tel.: +48 52 339 12 72

Fax: +48 52 325 71 64

E-mail: personalny@skraw-mech.com.pl

 

Wydział Zaopatrzenia i Logistyki

Tel.: +48 52 325 71 67

Fax: +48 52 325 71 64

E-mail: kooperacja@skraw-mech.com.pl

E-mail: zaopatrzenie@skraw-mech.com.pl